Lar drivhuseffekten seg drukne?

Lar den menneskeskapte drivhuseffekt seg drukne? Bare delvis - havlagring av CO2 kan være et av flere bidrag til å redusere den menneskeskapte forurensning av atmosfæren, og dermed den menneskeskapte drivhuseffekt. Dr. Guttorm Alendal ved Nansensenter for miljø og fjernmåling, og dr. Helge Drange ved G.C. Rieber Klimainstitutt ved Nansensenter for miljø og fjernmåling redegjør i denne kronikken om forsøkene på å bli kvitt CO2.