Mongofisk og radioaktivt farvann

Vi har merket oss Bergens ordfører Ingmar Ljones´ debattinnlegg «Utslipp fra Sellafield bør stoppes umiddelbart». Vi stiller oss uforbeholdent bak hans krav – og ønske om å støtte miljøvernminister Siri Bjerke i denne saken.