Ja takk, begge deler!

Villaksen har i alle år vært et naturlig objekt for folketro og kulturuttrykk i landet vårt. De først bosetterne i Norge fant laksen lett å fange, ettersom den til faste tider hvert år samler seg i elver og kulper.