Eiendomsskatt som virkemiddel

I gårsdagens BT går Asbjørn Kristoffersen inn for økt eiendomsskatt og redusert inntektskatt.