128 unaturlige dødsfall i 1999

Norske sykehus leverte i 1999 inn 128 meldinger om unaturlige dødsfall. Meldingene ble sendt til Meldingssentralen i Statens helsetilsyn fra alle sykehus i landet, både somatiske og psykiatriske.