Stord vil bekjempe AFP

Stord kommune lokker med sluttvederlag og gunstig frikjøpsordning for å unngå at eldre arbeidstakere velger avtalefestet førtidspensjonering (AFP).