Hardangerbrua - og Torbjørn Hansen

Som en kommentar til at kostnadsanslaget for Hardangerbrua nå i første omgang må økes med ca. 40 prosent - eller med ca. 500 mill. NOK - tillegger 19.11. journalist Lindebotten stortingsrepresentant Torbjørn Hansen følgende utsagn: