Personlig ansvar?

Grunnen til ovenstående spørsmål er de mange rettssaker som nå går gjennom vårt rettsvesen - selv om de ut fra vanlige menneskers rettsbevissthet synes fullstendig ubegrunnete.