- Har ikke forsøkt å lure

Forstanderne i Det islamske kultursenter og Den islamske forening avviser på det mest bestemte at de har forsøkt å lure til seg mer penger enn de har krav på.