Skolenedleggelse

Kjære rektor! Jeg er rystet over budsjettforslaget som er lagt frem av byrådet, og at Fridalen skole skal legges ned.