32 heroin-døde

Tenk på et tall. 32. Det er nesten tre fotballag. Eller et helt kommunestyre. Så mange døde av overdose i Bergen i fjor. Dobbelt så mange som året før. Velkommen til heroinbyen Bergen.