Vold mot rasisme og nazisme

I Norge er vi vel kjent med at nazisme/rasisme er voldelige bevegelser. Voldsbruk i den daglige politikken er et viktig kjennetegn på denne politiske retningen.