Blir vi lurt?

Nå hadde fylkeskommunen en unik mulighet til å spare mange penger på skoleskyss.