Skolesatsing som ble skolekutt

Høyre brakte inn i fjorårets valgkamp to motpoler: «skatt og skole». De ville senke skattene og de ville satse på skolene.