Oi, oi for ein våt månad!

Lynrekord, straumbrot, jordras og nedbørsrekord. Det kjem vi til å hugse augustvéret 2001 for.