De første tankene

Det var ikke Pearl Harbor i 1941, det var New York, Washington ... i 2001. En ny krigserklæring mot USA, et terrorangrep på supermaktens fremste symboler og et massemord på sivile. For å oppnå hva? Det var vanskelig å se annet enn utløpet for hat, men det må finnes mer, en vilje, skriver journalist Georg Øvsthus.