Verdighet for våre rusmisbrukere

Venstre mener at den ruspolitiske situasjonen i Bergen i dag er dramatisk og bærer preg av å være uten kontroll. Det finnes ingen oversikt over antall misbrukere, overdosedødsfallene øker dramatisk og behandlingskøen blir lengre.