Styrket tilsyn - styrket barnevern

I et innlegg i BT lørdag 18.10. etterlyser stortingsrepresentant Eirin Faldet bedre kontroll med barnevernets oppfølging av barn i fosterhjem.