Hardangerbrua og Vestlandsrådet

Vestlandsrådet hadde den 24. september møte hvor rådet konstaterte at Haukeliveien var uviktig, mens derimot Hardangerbrua og Hardangervidda ble tatt inn i varmen igjen.