Oversett gjeldskonferanse

Changemaker, SLUG og ATTAC arrangerte 9.-11. oktober en konferanse om u-landenes gjeld her i Bergen.