HSD - lederansvar og ansvarsfraskrivelse

Det er med stor undring jeg har fulgt den siste promillesaken i HSD, og hvordan saken har utviklet seg så langt.