Hospitsvirksomhet i Bergenhus bydel

I Bergensavisen av 08.10.2003 presenteres en liste over 28 hospits som har kvalitetsavtale med kommunen. De fleste av disse ligger i Bergenhus bydel med hovedtyngden i området Nygårdshøyden-Nedre Nygård.