• - Netto kommer jeg til å tjene nesten like mye som om jeg hadde fortsatt i stillingen min, sier Bjarne Tingvoll (53). Sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon har takket ja til Forsvarets tilbud om gunstig sluttavtale.

- Skal bli stril på heltid