- Badehetter er gymtøy

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde meiner det er ei avsporing å dra badehetter inn i debatten om foreldrebetaling.