Hva er verst: Blind vold eller blind journalistikk?

Siden jeg aldri har hørt uttrykket «blind journalistikk» før, må jeg forklare hva jeg legger i uttrykket.