Har Venstre politisk struktur?

I BT laurdag 20. januar hadde Einar Nordgulen eit innlegg med denne overskrifta. Han etterlyste klarare standpunkt frå Venstre når det gjeld sentrale politiske spørsmål som innvandringspolitikk, samferdselspolitikk, sysselsettingspolitikk, utdanningspolitikk m.a.