Nordhordland - framleis eigen region?

Det er visjonane om ein betre stad å leva og bu som gjer det spennande å driva med politikk. Og det er trua og viljen som gjer at nokre mål etter kvart blir røyndom. Ikkje minst trua og viljen har skapt Nordhordland - gjeve regionen ein identitet me med rette kan vera stolte av.