Takkesang på søndag

Søndag morgen er en populær radiotid for folk som ikke akkurat er i tenårene.