Sommerstengning av sentrumsbarnehager

Da jeg fikk barnehageplass til datteren min, høsten 2001, stod det ingen steder at barnehagen skulle holdes stengt tre uker i juli.