Om krig og konsekvensjournalistikk

Min kronikk «Konsekvensjournalistikk» (BT 24.3.) som undret seg over at fjernsynsnyhetene viser så lite av våre siste tre krigers konsekvenser, endte med en oppfordring til debatt.