Hvorfor fastledd på nettleien

I et leserinnlegg 7. april har Henning Nilsen noen interessante betraktninger omkring nettleien, der han stiller seg undrende til hvorfor deler av den er et fastbeløp - uavhengig av hvor mye eller lite strøm kundene bruker.