Kirurgisk akuttberedskap nedlegges!

Nils J. Ystanes, fra LO, og undertegnede var i møte med noen av de ansattes styrerepresentanter for Helse Vest og Helse Fonna den 20.03., for å få en dialog om akuttberedskapen ved Odda Sjukehus.