Krigen og kulturen

Etter at president Bush og hans generaler nå etter alt å dømme har tatt livet av langt flere uskyldige mennesker enn terroristene greide den 11. september, er raseringen av Iraks kulturskatter i gang.