Moralske kjøpmenn - eller politikere?

Ordføreren anmoder i BT 4. juli dagligvarebransjen ta etisk ansvar og ikke selge rusbrus eller rusis i butikkene.