Jakt på diabetesgen hos babyer

Et omfattende forskningsprosjekt skal finne ut hvorfor stadig flere barn får den alvorligste formen for diabetes. Ella på fem måneder er i høyrisikogruppen.