Afghanistan: En dårlig modell

I debatten omkring en eventuell krig og gjenoppbygging av Irak siteres ofte eksemplet Afghanistan. Men her er erfaringene i senere tid ikke oppløftende, skriver Astri Suhrke, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI).