Barn og aviser

Kommunene og frivillig sektor sliter med at færre er interessert i verv og ansvar. Det kan vi lese om i avisen.