Bondevik sin skitne afghanistankrig

Bondevik si grunngjeving for å gå med i USA sin afghanistankrig var at dette er ein legitim krig mot terrorismen, og vi ikkje måtte gløyma 11.09. og dei sivile ofra for denne terroraksjonen.