UDI og UNE - bødlenes leverandører

Irans høyesterettsjustitiarius Morteza Moghtadal uttalte 18. mai 2002: «Homoseksuelle skal deles i to med sverd, enten ved at hodet fjernes fra kroppen eller at de skal deles i to fra toppen.»