Bedehuset på siste verset?

Den 28.02. har journalist Asbjørn Kristoffersen ein Innblikk-artikkel med refleksjonar om bedehuset.