Katt i stedet for Valium

Katten Odd dukket bare opp på Sandviken sykehus, plutselig var han der. Nå bidrar han, sammen med de andre dyrene på sykehuset til å skape et positivt miljø for pasientene.