Kjære alle psykisk utviklingshemmede og deres pårørende!

Det er bare å beklage at dere som allerede sliter i hverdagen, og kanskje ikke har krefter igjen til å skrike opp over denne uretten som nok en gang rammer dere.