Hva er poenget med tunneler?

Hva er poenget med nye tunneler og all veibygging?