«Tilgjengelighet kan ha reddet hele Åsane»

Jeg har med stor interesse fulgt med i reaksjonene omkring «dumpingen» av cyanidholdig væske og diverse syrer.