Gå på sosialen ...

En tror ikke sine egne ører når regjeringsmedlemmene ber minstepensjonistene gå på sosialen for å dekke de kommende strømregningene.