Dårlig samhandling

I en kronikk i Bergens Tidende (27. des. 2002) med tittel «Realfagene styrkes» uttrykker utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sterk uro over realfagenes svake stilling i norsk utdanning.