En hydrant til besvær

Nå har den rent der, år ut og år inn, helt uanfektet av alle slags kriser.