KrF vil arbeidsløysa til livs!

Arbeidsløysa er ei stor påkjenning for alle som blir ramma av ho. Derfor er kampen mot arbeidsløysa ei hovudsak for KrF og for regjeringa.