Kulturminnevernet og forvaltningsnivåene

Thrilleren om «makten» over det lokale kulturminnevernet går videre. Foreløpig siste bidrag var et intervju i BT søndag 4. mai med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, under den overraskende tittel «Bergen vil ha egen byantikvar».