Språk og språk

Vi har alle eit språk som er vårt. Somme meistrar fleire språk; slik får dei ein kjennskap til menneske og kulturar som andre berre kan drøyma om.